top of page

קורס בפסיכולוגיה של הספורט

פסיכולוג ספורט - גיבוש

מה הופך קבוצה למגובשת?

  • דמיון: קבוצה תופסת את עצמה כבעלת עמדות דומות, מטרות, מחויבות ויכולות.

  • מטרות ותגמול: דגש על ביצועי הקבוצה ולא היחידים.

  • מבנה קבוצה: אנשים צריכים להבין ולקבל את תפקידם בקבוצה.

  • תדירות: קשר אישי הדוק בין חברי הקבוצה

  • ייחודיות: קבוצה התופסת את עצמה כשונה מקבוצות אחרות 

איך לחזק את הגיבוש בקבוצה?

  • להעלות את המודעות לערך של להיות חבר בקבוצה- הקבוצה חייבת להיות אטרקטיבית.

  • לספק את הצרכים האישיים של הספורטאים - ככל שהספורטאי מרוצה יותר כך יש יותר גיבוש קבוצתי.

  • להכיר בתרומה האישית של כל חבר בקבוצה - לכל שחקן יש את התפקיד הייחודי לו ולכן הוא חשוב לקבוצה.

מה גורם לבעיות בגיבוש?

•תחלופה גבוה של חברי הקבוצה.

•חילוקי דעות על מטרות ויעדי הקבוצה.

•תקלה בתקשורת בין חברי הקבוצה או בין מנהיג הקבוצה והחברים.

•מאבקי כוח בין חברי הקבוצה.

אריאל כץ

המרכז לפסיכולוגיית ספורט

bottom of page