top of page

ברון ג'ימס : " אני בטוח בעצמי כי אני השחקן הכי טוב בעולם

 

מחקר שבחן 63 ספורטאי עילית מתחומים שונים, מצא כי 90% מהם העידו על עצמם כי הם בעלי ביטחון עצמי גבוה מאוד.

 

המלצת פסיכולוג הספורט לשיפור הביטחון העצמי שלך או של הספורטאים שלך :

 

  • התמקדות בהישגים ביצועיים – כינון תחושת הצלחה. גם באימונים: יש ליצור תנאים הדומים לתחרות עצמה ולכונן תחושת היש

  • התנהגות באופן המקרין ביטחון  – fake it till you make it

  • חשיבה חיובית – איתור מחשבות ואמונות מוטעות ותיקונן, שינון אמירות חיוביות, מילות מפתח, דיבור עצמי חיובי וכדומה.

  • ביצוע הדמיה - הדמיית ביצוע אופטימאלי של השחקן עצמו או של מודל לחיקוי

  • ביצוע מיפוי מטרות – לעשות לשחקן "סדר". מספר המטרות וסדר הקדימות ביניהן. וידוא מידת קושי המטרות וידיעת הדרך להגשמתן. וידוא התמקדות במטרות ביצוע ותהליך ולא בתוצאה

  • שיפור האימונים הפיזיים והמקצועיים -  שכן, יכולת מנטאלית לא מהווה תחליף

  • הגעה לתחרויות ברמת מוכנות גבוהה – תכנית אימונים לקראת תחרות. אסטרטגיית פעולה ותכנית חלופית למהלך התחרות. שימוש ברוטינות

  • יצירת אקלים חברתי בריא – סגנון אימון ומנהיגות, תמיכה, תיאום ב"מעטפת" של השחקן

bottom of page