top of page

מהו סגנון הלמידה שלך ? 

 

הידיעה מהו סגנון הלמידה של כל אחד תעזור לו  להבין איך הוא מעבד מידע. הכוונה היא איך המוח עובד. ההבנה תאפשר לזהות את החוזקות, חולשות וההרגלים.

 

האם אתם מסוג האנשים שיכול להאזין למוסיקה בזמן שאתם לומדים או אולי אתם צריכים שקט מוחלט. אולי אתם יכולים לשבת בשקט בהרצאה ואולי אתם צריכים להיות בתנועה כדי להבין דברים.

 

אין סגנון למידה טוב או רע. לכל אחד יש מספר סגנונות, לרוב האנשים יש סגנון למידה דומיננטי למרות שהם יכולים להשתמש בסגנונות שונים במצבים שונים. חשוב לזכור שסגנון הלמידה שלך הוא הטוב ביותר בשבילך.

 

 

bottom of page