top of page

5 חסמים מנטאלים שמונעים מספורטאים וספורטאיות להגיע לשיא היכולת:

  1. ירידה במוטיבציה להתאמן אימון יתר

  2. בטחון עצמי נמוך

  3. חרדה גבוה בזמן תחרות

  4. ניהול לא נכון של רגשות

  5. התעלמות מפציעות

פסיכולוג ספורט - שקרים ורמאויות
bottom of page