c04161_3e231bfbc06f49bda575b8391671df2e_

קוּרס בפסיכולוגיה של הספורט

להכשרת מאמנים מנטאליים

אוקטובר 2021

המרכז לפסיכולוגיית ספורט פותח זו השנה ה- 11 קורס ייחודי מתחום מדעי הספורט ומזמין אותך להיכנס לעולם מרתק וייחודי העוסק בפסיכולוגיה של הספורט. הקורס מתמקד בגורמים הנסתרים המשפיעים על ביצועי הספורטאי ב"זמן אמת" - על המגרש וסוקר את הכלים הפסיכולוגיים היישומיים החדשניים ביותר הקיימים כיום בתחום.

טכניקה

טקטיקה

כושר גופני

חוסן מנטלי

:באפשרותך להשתלב באחד משני המסלולים 

מסלול שנתי

*המסלול כולל פרקטיקום*

התוכנית המקיפה ביותר להכשרה מקצועית

(192 שעות)

33 מפגשים

60 שעות פרקטיקום
30 שעות סופרויז'ין

חומרי הדרכה מקצועיים

קהל יעד

המעוניינים ללמוד ולהשתלב מקצועית בתחום כמאמנים מנטאלים לספורטאים 

תעודה

לעומדים בדרישות המסלול תוענק תעודת הכשרה מקצועית של מאמן מנטאלי 

מסלול שנתי

*המסלול ללא הפרקטיקום*

התוכניות המלאה להעשרה מקצועית

(132 שעות)

33 מפגשים

30 שעות סופרויז'ין

חומרי הדרכה מקצועיים

קהל יעד

ספורטאים, מאמנים ואנשים עם תשוקה לספורט המעוניינים להעשיר את הידע ולרכוש את הכלים והמיומנויות של פסיכולוגיית ספורט 

תעודה

לעומדים בדרישות המסלול תוענק תעודה מטעם המרכז לפסיכולוגיית ספורט

 שיטת הלימוד

הקורס נמשך כשלושה סמסטרים (10 חודשים). המפגשים בקורס משלבים ידע תיאורטי לצד ניתוחי מקרה - (Case Study), שילוב סדנאות מעשיות, הפעלות וסרטונים וכן את הכלים והשיטות העדכניות ביותר כיום בתחום. סמסטר א' מוקדש ברובו להנחת התשתית הבסיסית, רכישת כלים מעשיים ומיומנויות ובסמסטר ב' ו ג' יוקדשו ברובם ליישום העקרונות, ניתוחי מקרים ורכישת כלים מתקדמים.

המשתתפים במסלול הפרקטיקום ישתלבו בהכשרה המעשית במהלך סמסטר ב'.

* בוגרי מסלול הפרקטיקום יוכלו להשתלב בעבודה במרכז לפסיכולוגיית ספורט על בסיס קריטריונים שיקבעו ע"י המרכז

:חלק מנושאי הקורס

לחץ וחרדה

טכניקות עבודה 1 על 1

 ביו פידבק

ניהול משברים

 פסיכולוגיה חיובית

 קונפליקטים

ספורט ככלי טיפולי

שגרת עבודה תחת עומס

הבדלי מגדר

הצבת מטרות ויעדים

פציעות בספורט

בניית קבוצה וגיבוש

כניסת סטודנטים

סטודנטים מספרים על הקורס

Asset 04.png
  • Facebook

052 5537476

© 2021 The Sport Psychology Center