top of page
White Background
c04161_3e231bfbc06f49bda575b8391671df2e_

 קוּרס בפסיכולוגיה של הספורט
להכשרת מאמנות ומאמנים מנטליים

נובמבר 2024

המרכז לפסיכולוגיית ספורט פותח זו השנה ה- 14 קורס ייחודי מתחום מדעי הספורט ומזמין אותך להיכנס לעולם מרתק וייחודי העוסק בפסיכולוגיה של הספורט. הקורס מתמקד בגורמים הנסתרים המשפיעים על ביצועי הספורטאי ב"זמן אמת" - על המגרש וסוקר את הכלים הפסיכולוגיים היישומיים החדשניים ביותר הקיימים כיום בתחום.

Asset 13.png
football-players.png

טכניקה

Asset 13.png
tactics.png

טקטיקה

Asset 13.png
fitness.png

כושר גופני

Asset 13.png
vise-brains-isolated-concept-headache-st

חוסן מנטלי

סטודנטים מספרים: 

:באפשרותך להשתלב באחד משני המסלולים 

מסלול שנתי

*המסלול כולל פרקטיקום*

התוכנית המקיפה ביותר להכשרה מקצועית

(192 שעות)

Artboard 2.png

33 מפגשים

60 שעות פרקטיקום
30 שעות סופרויז'ין

חומרי הדרכה מקצועיים

קהל.png

קהל יעד

המעוניינים ללמוד ולהשתלב מקצועית בתחום כמאמנים מנטאלים לספורטאים 

תעודה.png

תעודה

לעומדים בדרישות המסלול תוענק תעודת הכשרה מקצועית של מאמן מנטאלי 

מסלול שנתי

*המסלול ללא פרקטיקום*
התוכניות המלאה להעשרה מקצועית
(132 שעות)

Artboard 2.png

33 מפגשים

30 שעות סופרויז'ין

חומרי הדרכה מקצועיים

קהל.png

קהל יעד

ספורטאים, מאמנים ואנשים עם תשוקה לספורט המעוניינים להעשיר את הידע ולרכוש את הכלים והמיומנויות של פסיכולוגיית ספורט 

תעודה.png

תעודה

לעומדים בדרישות המסלול תוענק תעודה מטעם המרכז לפסיכולוגיית ספורט

 שיטת הלימוד

הקורס נמשך כשלושה סמסטרים (10 חודשים). המפגשים בקורס משלבים ידע תיאורטי לצד ניתוחי מקרה - (Case Study), שילוב סדנאות מעשיות, הפעלות וסרטונים וכן את הכלים והשיטות העדכניות ביותר כיום בתחום. סמסטר א' מוקדש ברובו להנחת התשתית הבסיסית, רכישת כלים מעשיים ומיומנויות ובסמסטר ב' ו ג' יוקדשו ברובם ליישום העקרונות, ניתוחי מקרים ורכישת כלים מתקדמים.

המשתתפים במסלול הפרקטיקום ישתלבו בהכשרה המעשית במהלך סמסטר ב'.

Asset 29.png

* בוגרי מסלול הפרקטיקום יוכלו להשתלב בעבודה במרכז לפסיכולוגיית ספורט על בסיס קריטריונים שיקבעו ע"י המרכז

:חלק מנושאי הקורס

לחץ וחרדה

טכניקות עבודה 1 על 1

 ביו פידבק

ניהול משברים

 פסיכולוגיה חיובית

 קונפליקטים

ספורט ככלי טיפולי

שגרת עבודה תחת עומס

הבדלי מגדר

הצבת מטרות ויעדים

פציעות בספורט

בניית קבוצה וגיבוש

כניסת סטודנטים